Kojad, raha ja varustus

Koja jõukus sõltub põhiliselt sellest, kui palju mängijaid mingist kojast mingile konkreetsele mängule registreerinud on. Iga koja liige kes mängule tuleb, lisab koja ühiskassasse 10 Raaki (Caliomiri koja puhul on see 2 Heebrit iga tulija kohta). Mängu ajal on harilikult võimalik ühiskassat suurendada.

Koda saab oma ühiskassat kasutada ainult kahel viisil:

 

a) mängu eel, ühisvarustuse hankimiseks või eeliste ostmiseks

b) mängu ajal, võlakirja näol (ja GM'i juuresolekul) ühelt kojalt teisele andes - mis tingimustel, sõltub juba konkreetsest kokkuleppest.

Mängijad ei saa mängu alguses koja ühiskassast vara! Mängu lõpus mängijate käes olev vara läheb koja ühiskassasse!

 

 

Ühisvarustus

Mängu eel ühisvarustuse hankimine, toimub kodadevahelise salajase enampakkumise teel. Mängujuhid annavad teada millist ühisvarustust on lubatud mängule tuua. Ühisvarustus loetakse üles kas komplektide või üksikesmete kaupa. Seejärel esitab iga koda, kirjalikult, kindlaks kuupäevaks, oma pakkumise, mängu siseses vääringus, iga loetletud eseme või komplekti kohta mida ta omandada soovib.

Koja pakkumiste summa ei tohi ületada koja ühiskassa suurust.

Kõik pakkumised on salajased ning "võitja" selgub alles siis kui "oksjon" läbi on. Koda kes mingi eseme eest kõige rohkem pakub saab selle eseme või komplekti mänguks enda valdusesse ning vastav summa kustutatakse koja ühiskassast. (Kodadele kes samuti pakkusid aga kaotasid jääb nende pakutud summa alles).

Koda peab ise organiseerima varustuse transpordi mängualale ning pärast tagasi lattu ning võib otsustada võidetud esemeid üldse mitte mängule tuua. Samuti võib koda mängul otsustada esemed mõnele teisele kojale anda või müüa (vt. ühiskassa kasutus B).

Esemeid millele ei tehta ühtegi pakkumist, mängule kaasa ei võeta.

Kui mingile esemele on kaks või rohkem koda teinud võrdsed pakkumised, otsustavad mängujuhid (täringuviskega) millisele kojale "oksjonivõit" läheb.

Kui on mingit konkreetset ühisvarustust mida koda tahaks kasutada aga mida oksjoninimekirjas pole siis tuleb lihtsalt GM'idele aegsasti teada anda ning nad lisavad vastavad esemed nimekirja. GM'id ei avalda seda kes nimekirja lisamist palus.

 

Eelised

Sõltuvalt mängust võivad mängujuhid eelnevalt teada anda teatud "eelistest" või parematest positsioonidest mängus. Need eelised, lähevad kodadevahelisele salajasele enampakkumisele, sarnaselt ühisvarustusele. Kehtivad samad reeglid ja sõltuvalt eelise iseloomust võivad need samuti olla mängu ajal ostetavad või müüdavad.

 

Osakondade ühisvarustus

Kuigi VG klubi osakonnad on suhteliselt autonoomsed oma ühisvarustuse osas siis kõiges mis rollimängu puudutab, jääb viimane sõna siiski rollimängu GM'idele. Kuigi inimestel on lubatud isiklikku varustust ise kaasa võtta siis kui see "isiklik varustus" moodustab suure osa osakonna ühisvarustusest, käsitletakse seda kui ühisvarustust ning selle mängu toomine on võimalik ainult läbi enampakkumise.

Eesmärk ei ole kedagi ahistada või kiusata vaid anda võrdsed võimalused kõigile kodadele. (Muidu on tugev eelis nendel kodadel, kelle liikmetel on juurdepääs VG ladudele.). Ühtlasi tahame tekitada juurde väheke mängueelset põnevust.

---

Enampakkumine