II mängu enampakkumine

Enampakkumisel osalemise viimane tähtaeg 16.05.2013. Pakkumised saadab koja poolt ühiselt määratud esindaja, aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kõik pakkumised on salajased ning neid saab muuta või tühistada kuni pakkumiste viimase tähtajani.

 

 

Varustuse oksjonid

Tegemist on mitme eseme oksjoniga. Pakkumises tuleb ära märkida eseme/komplekti tüüp, pakkumise suurus ÜHE eseme/komplekti eest, ning mitut eset/kompletki selle hinnaga osta soovitakse.

 • Paavi kilp (1 tk) - saadaval 2 tükki.
 • Aktiivkilbid (2tk komplektis) - saadaval 2 komplekti.
 • Turvisekomplekt (rinnaplaat+kiiver) - saadaval 6 komplekti.

* muud ühisvarustust kasutada ei saa.

 

Eeliste oksjonid

Tegemist on ühe eseme oksjoniga. Pakkumises tuleb ära märkida eelis mida omandada tahetakse ning hind mida ollakse nõus selle eest maksma.

 • Õnnistus - kõik koja liikmed alustavad mängu "õnnistuse" palve mõju all (+1 elupunkt kuni järgmise tabamuseni, lisapunkti ei saa taastada).
 • Riitus - kõik koja liikmed, kellel on vähemalt 1 manapunkt, alustavad mängu kahe lisamanapunktiga (+2 mana kuni järgmise kasutuseni)
 • Palvus - kõik koja liikmed, kellel on vähemalt 1 usupunkt, alustavad mängu üle lisausupunktiga (+1 usupunkt kuni järgmise kasutuseni)
 • Sõber õukonnas - koda saab algusbriifil mängu või mänguala kohta täiendavat infot.
 • Kiriku teene - kirik on kojale ühe teene võlgu ning elustab mängu lõpus, soovi korral ühe, ükskõik millise lõplikult surnud tegelase, sõltumata asjaoludest. Teene mitte kasutamise korral ei kandu see edasi järgmisesse mängu.
 • Salakuulaja - koda saab järgmisel mängul (mitte sellel) teha oma oksjonipakkumised 1 päeva hiljem kui kõik teised ning võib enne pakkumiste tegemist valida ühe koja kelle soovitud esemed ja pakkumiste suuruse ta teada saab.
 • Salamõrtsukas - koda saab mängu jooksul valida ühe (mängul viibiva) tegelase kes anonüümselt mõrvatakse (HP=0). Koda ei saa valida mõrva asukohta või aega, see planeeritakse nii, et see oleks ligilähedaseltki loogiline ning teostatav. Kui sihtmärk designeeritakse mängus liiga hilja siis võib leping ka täitmata jääda. Kuigi mõrtsukas annab endast parima, ei saa ta välistada võimalikke ravimisi või elustamisi (surm ei pruugi olla lõplik). Salamõrtsuka mitte kasutamise või lepingu ebaõnnestumise korral ei kandu see edasi järgmisesse mängu.
 • Oraakel - koda määrab ühe tegelase (mängul viibiva) kes omandab mängu ajaks oraakellikud võimed. Jumalad suhtlevad selle tegelasega otse ja rohkem kui teiste tegelastega. Oraakel võib seetõttu saada infot ja eelaimdusi mida teistel tegelastel pole. Samas see info ja suhtlus võib olla segane, mitte paika pidada ning takistada oraaklil oma tavaoskusi kasutada. Samuti võivad jumalad oraaklit mõjutada.

* Kiriku teene, salakuulaja ja salamõrtsukas on mängu siseselt, kodadevaheliselt müüdavad/ostetavad eelised.

** Kui mingile eelisele ühtegi pakkumist ei tehta siis see eelis kandub edasi järgmisesse mängu.