Isorfin

Isorfini koja liikmed on üldjuhul intelligentsed ja rafineeritud. Nende kõnepruuk on kontrollitud ja haritud ning nad hindavad kõrgelt viisakust ja taktitunnet. Sellest hoolimata võivad nad olla vägagi kitsarinnalised ja eelarvamustega.

Koja sümboolika:

Sõber: Ulring - Vaenlane: Téndir - Neutraalne: Elil-Gandir

 

Juba maast madalast õpetatakse Isorfini lastele, et sõnadel on võim. Nad puutuvad kokku nii juriidilise keele kui maagiliste tekstidega, mõlemil puhul võib ühel sõnavääratusel olla katastroofiline tagajärg. Pea kõik Isorfini koja liikmed on kirjaoskajad, enamik valdab mitut keelt.

Koja liikmed on kindlasti teinud tutvust loodusteaduste ja kunstidega, omades väheamlt põgusat arusaamist maailma toimimisest ja põhjus-tagajärg suhetest nende ümber.

Lapsi kes näitavad üles soodumust selleks, julgustatakse süvenema teadusesse, poliitikasse või maagiasse. Isorfini kojast on aegade jooksul tulnud palju äärmiselt osavaid diplomaate, nõunikke ja saadikuid või teadlasi ja leiutajaid. Aga ka ohtlikke võlureid, intrigante ja despoote.

Isorfini koda mõistab hästi, et teadmised ei ole ei head ega halvad ja kõik sõltub sellest kuidas neid kasutada.

Kui sa oled teadlane, maag või uurija ning hindad tarkust, intellekti, teadmisi aga ka kitsarinnalisust, üleolevust ning ignorantsi siis on üks võimalik koda kindlasti Isorfin

Eelised: Kõik Isorfini koja liikmed, kes valivad enda tegelase taustaks "maagi" saavad tegelase loomisel 2 lisa tegelasepunkti mida kulutada maagiliste oskuste omandamiseks.

 

Kuulsamad koja liikmed on:

lord Delorfindir Varaldur (VG Ltn. Andre Kaur)

Inglorian Handa (VG Vrm. Üle Leppik)
Aredhél Palantir (VG Vrm. Helina Harro)
Aisling Bothar (VG Vrm. Kadri Umbleja)


 

Koja administraator on: Ülo Leppik

 

 

 

Koja privaatfoorum: http://vgk.ee/foorum/viewforum.php?f=91