Elil-Gandir

Elil-Gandiri koja liikmed on üldjuhul religioossed ja tugevate veendu-mustega. Nad väärtustavad ajaloo, poliitika ja traditsioonide tundmist aga ka oskusi haavatute eest hoolitsemisel.

Koja sümboolika:

Sõber: Caliomir - Vaenlane: Eowélith - Neutraalne: Isorfin

 

Lapsi kasvatatakse tugevalt traditsionaalses, dogmaatilises keskonnas. Maast madalast sisendatakse neile austus institutsioonilise religiooni vastu. Nad õpivad võrdselt nii religiooni algtõdesid kui seda kuidas abistada end ümbritsevaid ning ravida erinevaid ihuhädasid.

Elil-gandiri koda on väga traditsionaalne ning tugevalt seotud valitsemise ning võimuga, isegi kui võimul olev kuningas pole nende kojast. Koja liige on kindlasti tuttav enamlevinud religioonide ning meditsiiniliste saavutuste ja protseduuridega. Üldjuhul oskab ta läbi viia religioosseid toiminguid või rituaale ja on vähemalt kuulnud põhilistest traditsioonidest. Ka religiooni institutsioonilised toimemhhanismid pole talle võõrad.

Lapsi kes näitavad üles soodumust selleks, julgustatakse süvenema teoloogiasse, poliitikasse või meditsiini. Elil-gandiri kojast on tulnud väga palju kõrgeid vaimulikke, poliitikuid ning hinnatud arste. Aga ka fanaatikuid, sadiste ja hullumeelseid.

Elil-gandiri koda mõistab hästi usu tähtsust ja võimu ning adub elu ja surma tasakaalu, seda kuidas üks riitus või nõelapiste võib muuta tervete rahvaste saatusi.

Kui sa oled usklik, vaimulik või arst ning hindad pühendumust, vagadust, rituaalsust, pühadust ning elu aga ka võimu, fanaatilisust, sallimatust ja surma siis on üks võimalik kodadest kindlasti Elil-Gandir.

Eelised: Kõik Elil-Gandiri koja liikmed, kes valivad enda tegelase taustaks "preestri" saavad tegelase loomisel 2 lisa tegelasepunkti mida kulutada preestri oskuste omandamiseks.

 

Kuulsamad koja liikmed on:

Tuondil (VG nlt. Kristjan Oad)

Hallathangion Gilfinder (VG nsr. Haldo-Rait Harro)

Haran Sérgon (VG vrm. Jaanus Pulk-Piatkowski)

 


Koja administraator on: Haldo-Rait Harro

Koja privaatfoorum: http://vgk.ee/foorum/viewforum.php?f=92