Poliitilisest Olukorrast

Poliitilise olukorra raport on midagi mida me avalikustame enne igat mängu, kui registreerumine läbi. See põhineb registreerimisandmetel, tegelasekirjeldustel, kodade kassal jms. mänguvälisel ning MÄNGIJATEST tuleneval infol. Me ei avalikusta täpseid numbreid ega näitajaid aga olukorra raport peaks andma ülevaate mida mängul selles aspektis oodata.


Samuti on see viis, ära märkida mängijate saavutused kodade organiseerimisel.

---

 

Thangoli Varjude II mängu (kevad 2013) poliitiline olukord on järgmine:

 

Kõige võimsamaks kojaks on tõusnud Caliomir, kes ültab hetkel Eowélithi. Caliomir on pealinnas esindatud väga rohkearvuliselt ning koja asjaajamises on aktiivseks muutunud paljud suurte kogemustega tegelased. Absoluutselt üllatav pole ka see, et Caliomiri rahalised vahendid ületavad hetkel, tunduvalt, kõigi teiste kodade omasid. Kui eelmise poliitilise raporti ajaks oli Caliomir üllatavalt tagasihoidlik siis nüüdseks on võetud kindel liidrikoht poliitiliste eelduste näol.

Suhteliselt tihedalt Caliomiri järel ja teistest kodadest endiselt peajagu ees on Eowélith. Seda põhiliselt tänu eelmisel ekspeditsioonil saadud edumaale. Kuigi Eowélith on esindatud väiksema kaaskonnaga, on endiselt tegu väga suure kojaga üldises plaanis. Ning nende arvukus ja kogemus teeb neist mõjuvõimsad sõbrad või ohtlikud vastased. Siiski on vähe problemaatilisemaks muutunud Eowélithi majanduslik seis, nii on neist, lisaks Caliomirile jõukam ka juba Isorfin. Sellegi poolest on Eowélithil väga hea positsioon seda olukorda muuta, kuna nende valduses oleva unikaalse info hulk on, pehmelt öeldes, üüratu.

Caliomiri ja Eowelithi järel jagavad võimupositsiooni taas kord üsna võrdsed Elil-Gandir ja Isorfin. Elil-Gandiril on pisuke eelis tänu kogemusele ent Isorfin on suutnud oma varalaekaid täita piisavalt, et olla Caliomiri järel rikkuselt teine. Mõlema koja puhul on kindlasti tegemist nö "kaalukeele" kojaga. Ainuüksi neile toetudes ei ole ilmselt poliitilist ülemvõimu võimalik saavutada ent jõuvahekordade viigi korral, võib ühe või mõlema koja seisukoht, konfliktis määravaks osutuda.

Caliomiril on sellise olukorra üle kindlasti hea meel, kuna nende head suhted Elil-Gandiriga annavad neile korraliku eelise. Isorfiniga on olukord Caliomiri jaoks veidi keerulisem kuna tänu liidule Ulringiga on Isorfin kindlasti ettevaatlik, Caliomiriga suhtlemisel. Eowéltihi jaoks on olukord nende keskmiste kodade osas keerulisem. Elil-Gandiri ja nende vahel liigset sõprust ja usaldust küll tekkinud pole ning ka Isorfiniga on suhted pigem külmad.

Ülejäänud kojad jäävad hetkel nimetatud neljaga võrreldes tahaplaanile. Hetkel on näiliselt kõige nõrgem koda Téndir.