Ulring

Ulringi koja liikmed on üldjuhul tugevad, vastupidavad ja osavad. Parimatele neist leidub lahinguväljal või turniiriareenil harva vastast. Ulringi koda hindab jõudu, vaprust ja oskusi relvade käsitlemisel või inimeste juhtimisel.

Isorfin

Isorfini koja liikmed on üldjuhul intelligentsed ja rafineeritud. Nende kõnepruuk on kontrollitud ja haritud ning nad hindavad kõrgelt viisakust ja taktitunnet. Sellest hoolimata võivad nad olla vägagi kitsarinnalised ja eelarvamustega.

Téndir

Téndiri koja liikmed on üldjuhul vaoshoitud, ettevaatlikud ning väga tähele-panelikud. Nad märkavad asju mis teistel kahe silma vahele jäävad. Ellu jäämine ja elus püsimine on nende jaoks määrava tähtsusega.

Elil-Gandir

Elil-Gandiri koja liikmed on üldjuhul religioossed ja tugevate veendu-mustega. Nad väärtustavad ajaloo, poliitika ja traditsioonide tundmist aga ka oskusi haavatute eest hoolitsemisel.

Eowélith

Eowélithi koja liikmed on üldjuhul müstikud ja vabamõtlejad. Nad hindavad vabadust, loodus-lähedust ja spritualismi. Neid iseloomustab suur empaatiavõime, tugev müstitsimitaju ja üle keskmise teadmised alkeemiast.

Caliomir

Caliomiri koja liikmed on harilikult andekad või rikkad - tihti mõlemat. Caliomiri koda hindab käsitööd, kunsti, muusikat aga ka kauplemisoskust, stiili ning loomulikult - raha.

Haralas

Haralase kojal ei ole tüüpilist esindajat. On võrdselt tõenäoline, et Haralase koja liikmest saab legendaarne isik suurtes sündmustes kui ka see, et täpselt sama isik hääbub täielikult unustusehõlma.