Kodade Suhted

 

Kodade suhted

 

Kodadevaheline sõprus, tähendab, et kodade vahel on tihe läbikäimine ning laias laastus nähakse maailma sarnaselt. Läbi aja on tehtud palju tegusid ja teeneid teineteise heaks.

Neutraalsus tähendab, et kodade omavaheline suhtlemine on reserveeritud. Läbikäimine on kontrollitult viisakas. Pole tehtud otseselt midagi mis teineteist solvaks aga ka midagi mis suhteid soojendaks. Maailmavaateliselt on suuri lahkhelisid millest üritatakse mööda vaadata. Võimalusel üritatakse vastastikkust konflikti vältida.

Kodadevaheline vaen tähendab, et kodade läbikäimine on diplomaatiline manööverdamine jõupositsiooni saavutamiseks. Peetakse kinni seadusest ja korrast aga iga viisakusavalduse taga on noad peidus. Läbi aegade on tehtud tegusid mis on tekitanud vastastikkust vaenu ja lõhet. Maailma nähakse üsna erinevalt ja teise koja vaatepunkti ei arvestata või peetakse ebatähtsaks.

Kojad kelle vahel pole läbikäimist on teineteise suhtes "tõeliselt" neutraalsed. Neil ei ole ei head ega halvad suhted. Ühise eesmärgi nimel võidakse koostööd teha, või enda huvide kaitseks üksteise vastu töötada.