Platooga piirnevate alade lääniisand, Caliomiri kojast on kinnitatud andmetel tagasi saatnud ja isegi kinni pidanud ekspeditsioone müürile. Põhjendades seda julgeolekukaalutlustega ning, et ekspeditsioonisalkade asemel on tegemist olnud soovimatu alamklassi kontingendiga kelle puhul pole olnud võimalik kindlaks teha nende kuulumist ühte seitsmest suurkojast.

Thangol on väljastanud täiendava dekreedi mis käseb Caliomiril tagada vaba läbipääs kõigile, kes ennast selgelt mõne suurkoja liikmetena identifitseerivad ning näitavad üles soovi ja ettevalmistust platood uurida.

Täiendavalt on Thangoli vanematekogu siiski palunud, kõigil ekspeditsioonidel suhtuda

lugupidamisega Caliomiri maavaldusesse ja nende peremeheõigusesse ning võimalusel ise, enda kohalolust ja eesmärgist kohalikule aadelkonnale teada anda. Samuti ületada müür, selleks ette nähtud radu pidi ja mitte otsida asjatuid konflikte maavaldajaga.

Ulring on esitanud tugeva protestinoodi, milles ta peab caliomiri käitumist lubamatuks ja kaudseks kuningliku dekreedi rikkumisesks. Ning on lubanud teha kõik, tagamaks enda ekspeditsioonisalkade julgeolek ja väärikas kohtlemine.