Avalikkuse ette on jõudnud teade, et mitmed Caliomiri müüriäärsed külad on langenud rünnakute või röövretkede ohvriks.  Caliomiri koda on viidanud kahtluses Ulringi kojale, pärast viimase agressiivset sõnavõttu, ent ei esita mingeid käegakatsutavad tõendeid. Pigem vastupidi, Caliomiri aadelkond on äärmiselt kidakeelne sündmustest rääkimisel. Ulringi koda ei pea seda süüdistust isegi seisukoha vääriliseks.

Thangoli abipakkumisele vastas Caliomir eitavalt, toonitades, et neil on piisavalt jõudu ja vahendeid tagamaks kord enda maavaldustel ning enda vasallide turvalisus. Kõigil läbirändavate suurkodade esindajatele, tuletab Caliomir meelde, et Kuningas on andnud loa läbida nende maavaldus selleks, et ületada müür, mitte selleks, et segada end Caliomiri koja siseasjadesse.