Isorfini koda paneb ekspeditsioonidele südamele, et kõiki platoolt leitavaid ajaloolisi esemeid tuleks kohelda ülima ettevaatuse ning hoolega. Mitte ainult ei pruugi tegemist olla asendamatute kultuuriväärtustega rahva ajaloos vaid tasub karta ka kummalist või tundmatut maagiat.

Vältimaks ohtlikke või lausa katastroofilisi olukordi, tuleks kõigist ebatavalistest leidudest koheselt teada anda, et oleks võimalik tuvastada esemete päritolu ning olemus. Selleks otstarbeks on müürile rännanud Isorfini üks kuulsamaid müstikuid ja ajaloolasi Glebdil Tur-Sairon. Ulring ja Elil-Gandir on Isorfini sõnavõttu ja initsiatiivi toetanud.

Téndiri koda on väljendanud oma kahtlusi Isorfini motiivide osas. Koja eestkõneleja küll nõustus ettevaatlikkuse vajadusega, ent viitas faktile, et kuninglik luba ei ole kuidagi delegeerinud Isorfni koda vastutama ekspeditsioonide ohutuse eest. Téndiri koda on veendunud, et nii nemad kui teised suurkojad on ise piisavalt pädevad artefaktide analüüsil ning info ja uurimistulemuste jagamine peab olema ühine ja võrdsetel alustel.