Poliitilise olukorra raport on midagi mida me kavatseme avalikustada enne igat mängu, kui registreerumine läbi. See põhineb registreerimisandmetel, tegelasekirjeldustel, kodade kassal jms. mänguvälisel ning MÄNGIJATEST tuleneval infol. Me ei avalikusta täpseid numbreid ega näitajaid aga olukorra raport peaks andma ülevaate mida mängul selles aspektis oodata.


Samuti on see viis, ära märkida mängijate saavutused kodade organiseerimisel.

---

 

Thangoli Varjude I mängu (suvi 2012) poliitiline olukord on järgmine:

 

Kõige võimsamaks kojaks tuleb hetkel kindlasti lugeda Eowélithi. Mingil põhjusel on otsustanud koda saata müürile väga suure ekspeditsiooni, kelle hulgas on mitmeid suurte kogemustega ja isegi tuntud tegelasi. Samuti paistab, et Eowélith on eraldanud arvestatavad rahasummad ekspeditsiooni finantseerimiseks ning nende varalaekad tunduvad olevat üsna sügavad. Seni üks passiivsemaid kodasid on kuningliku dekreedi järgselt väga jõuliselt areenile astunud. See on koda mille progressil tasub silma peal hoida, nii sõpradel kui rivaalidel.

Eowelithi järel jagavad võimupositsiooni Isorfin ja Elil-Gandir. Jõududelt enam-vähem võrdsed on Isorfini majanduslik seis, tänu headele tutvustele, parem kui Elil-Gandir'i oma. Samas Elil-Gandir on saatnud müürile paar suurte kogemustega veterani, kes majandusliku puudujäägi, oma kogemusega, rohkem kui korvavad.

Hetkel on raske öelda kumma ambitsioonid Eowélithi koja positsiooni rohkem ohustavad. Elil-Gandir on Eowélithile kindlasti pinnuks silmas ning kui "preestritel" õnnestub "maagidega" ühisrinne moodustada ning kui nad peaksid veel kas Ulringi või Haralase koja enda poole võitma siis võivad Eowélithi võimalused kiirelt vähem imposantseteks muutuda.

Ülejäänud kojad jäävad hetkel nimetatud kolmega võrreldes tahaplaanile. Kummalisel kombel tundub kõige nõrgem olevat Caliomiri koda, sõltumata asjaolust, et praegune kuningas on algselt pärit sellest kojast. Mis on põhjus, miks Caliomir nii vähe huvi müüri ületamise vastu üles näitab on ebaselge ja teeb nii mõnegi poliitiku ettevaatlikuks. Eriti arvestades, et müüriga piirnevad põhiliselt just Caliomiri valdused.